Kapcsolat

Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft.

Debrecen
Üzem:8000 Székesfehérvár
Seregélyesi út 127.
Telefon:22/540-100
Fax: 22/540-205
e-mail: titkarsag@alfolditej.hu

Taggyűlés 2013. október 8.

Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft.
Tisztelt Tagtársunk! Az Alföldi Tej Kft. 2013. október 08-án (kedd) de. 10.00 órakor szennyvíz előtisztító telep átadó ünnepséget, majd ezt követően 11.00 órakor taggyűlést tart, melyre ezúton meghívom.

 

M E G H Í V Ó

Tisztelt Tagtársunk!

 

Az Alföldi Tej Kft. 2013. október 08-án (kedd) de. 10.00 órakor szennyvíz előtisztító telep átadó ünnepséget, majd ezt követően 11.00 órakor taggyűlést tart, melyre ezúton meghívom.

Az átadó ünnepség helye:                Alföldi Tej Kft. Székesfehérvári üzeme

Székesfehérvár Seregélyesi út 127.

A taggyűlés helye:                              Alcoa – Köfém Kft. Oktatási és Közművelődési Klubház

Székesfehérvár, Verseci u. 1/15.

NAPIREND:

1)     Beszámoló a társaság 2013. 1-8 havi gazdálkodásáról
       Előadó: Mélykuti Tibor ügyvezető igazgató, Rózsás Mónika ügyvezető igazgató helyettes

2)       Tájékoztató a társaság 2013. évi kereskedelmi tevékenységéről           
         (Új márkák, új termékek)

       Előadó: Mélykuti Tibor ügyvezető igazgató, Rózsás Mónika ügyvezető igazgató helyettes

3)       A társasági szerződés módosítása
       Előadó: Dr. Bódis Pál ügyvéd

4)       A társaság banki hitel szerződéseinek jóváhagyása
      Előadó: Mélykuti Tibor ügyvezető igazgató

5)       A tejpiac értékelése, tájékoztató a várható tejárakról
       Előadó: Mélykuti Tibor ügyvezető igazgató

6)       Egyebek               
        (Tájékoztató a Tej Terméktanács éves átlag alapárra vonatkozó határozatáról.)

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább 60 %-a képviselve van. Ha a taggyűlés az eredetileg kitűzött időpontban nem határozatképes, úgy az eredetileg meghatározott időponthoz képest fél órával később kezdődő megismételt taggyűlés a meghívóban közölt napirenden szereplő - a társasági szerződés 8.1.2. pontjában meghatározott - ügyekben akkor határozatképes, ha az összes üzletrész, szavazat legalább 50 %-a képviselve van. Egyéb napirendek esetén a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt  törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Kérem, hogy a taggyűlésen a napirend fontosságára tekintettel megjelenni szíveskedjen !

Székesfehérvár, 2013. szeptember 23.