Kapcsolat

Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft.

Debrecen
Üzem:8000 Székesfehérvár
Seregélyesi út 127.
Telefon:22/540-100
Fax: 22/540-205
e-mail: titkarsag@alfolditej.hu

Alföldi Tej Kft. ÁT Kft. együttműködési program 2014. évre

Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft.
Örömmel értesítjük Tisztelt Tagjainkat, hogy 2014. év során az Alföldi Tej Kft. az ÁT Kft-vel együttműködésben országos programot hirdet meg tagjai számára. A program célja, hogy az Alföldi Tej Kft. segítse tagjait a stratégiai és a napi szakmai döntések előkészítésében, megerősítse a tenyészetet abban a szakmai előrehaladásban, ami erőssége lehet a jövőben, de egyúttal felhívja a figyelmet azon technológiai hiányosságokra, hibákra, melyek gátolhatják a termelést, kockáztathatják az állomány egészségét és ronthatják a szaporodásbiológiai státuszt. Ezen szakmai szolgáltatáscsomaghoz az Alföldi Tej Kft igénybe veszi az ÁT Kft. segítségét, a cég korszerű takarmányanalitikai laboratóriumát, új országos monitoring-rendszerét, szakmai rendezvénykínálatát és szaktanácsadóit.

 

Az Alföldi Tej Kft., az ÁT Kft és a tagi tenyészetek közötti együttműködés jelen projektben három alappillérre épül:

 

  1. Kontrolling rendszer kialakítása és működtetése 1 éven át a tenyészetben, tejtermelési és takarmányozási szempontból. Konkrét segítségnyújtás a takarmánybázissal- (stratégiai tervezés), takarmányadagokkal- és a takarmányozási technológiával kapcsolatos kérdésekben. A kontrolling alapja a tejkarbamid- , tejzsír- és tejfehérje alapú állománymonitoring-értékelés a szubklinikai bendőacidózis előrejelzéssel kiegészítve (ÁT Kft, Gödöllő) és havi két TMR minta (nagytejű és előkészítő TMR) vizsgálata (ÁT Kft, Gödöllő). A programpontban résztvevő tenyészet megkapja a „Tejkarbamid, tejzsír és tejfehérje adatokon alapuló állománymonitoring” értékelő lapot (bendőacidózis előrejelzéssel) és a hozzá tartozó értékelést havonta, díjmentesen. A programban részt vevő tenyészetet szeretnénk segíteni az Át Kft. technikai és logisztikai hátterével, így a tenyészetnek annyi lenne csak a feladata, hogy a termelésellenőrzés napját megelőző esti etetéskor a friss adagból vesz egy nagytejű és egy előkészítő TMR mintát, azt a termelésellenőrnek átadja a termelésellenőrzés napján, aki postázza a mintát. A tenyészet a nagytejű TMR (Profi csomag), valamint az előkészítő TMR (Profi csomag + Ca, P, K, Na, Mg vizsgálata) eredményeit együtt értékelve kapja meg havonta, javaslattal. A tenyészet díjmentesen kapja meg az előkészítő TMR Profi csomag és ásványi anyag vizsgálati eredményeit (az Alföldi Tej Kft támogatja a méréseket), így a tenyészet csak a nagytejű TMR Profi vizsgálati csomag (kedvezményes) díjtételét fedezi az Alföldi Tej Kft. felé. Ezáltal az éves maximum költség: 12 hónap x 15.000Ft/hó+ áfa =180.000 Ft + áfa. Az adatok értékelése, a szakvélemény, a szaktanács díjmentes.

 

Továbbá, a tenyészetek 15% kedvezményt kaphatnak a listaárból a bilaterális programban való részvétel révén 2014-ben a saját tömegtakarmány és TMR NIR Profi vizsgálataikra, valamint bármely ELISA mikotoxinvizsgálatra az ÁT Kft-nél (ha már van az ÁT Kft-vel szerződésük, akkor további 5%kedvezményt adunk a már meglévő 10%-hoz). Ez a kedvezmény csak a programban részt vevő tenyészetekre és a 2014. évre vonatkozik.

 

  1. Komplex szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatása a tenyészet részére (döntéshozói szinten és végrehajtói szinten egyaránt). Az ÁT. Kft. országosan meghirdeti a ’Szarvasmarha-ágazati szemináriumsorozat’ című rendezvényét (8 nap 2014. folyamán). Az Alföldi Tej Kft. támogatja a tenyészetet a rendezvényen való részvételben olyan formában, hogy tenyészetenként egy főnek az éves kedvezményes részvételi díj 50%-át fizeti az ÁT KFt- felé. Részletes program a levél mellékletében olvasható. A tenyészet a teljes éves díj 15%-kal csökkentett értékének felét fizeti ki, amennyiben 2014. január 30-ig regisztrál a teljes évi programra. Az Alföldi Tej Kft. támogatásával további 10 szakmai nap kerül regionálisan megrendezésre. Téma: takarmányok tartósítása, takarmányozás, állategészség (min. 2 előadó, 6 x 30 perc előadás). Az előadás és az előadók biztosítása az ÁT Kft. feladata. A tenyészet számára a rendezvény díjmentes.

 

  1. Telepi monitoringprogram (SWOT analízis ). A telepi monitoring célja, hogy az Alföldi Tej Kft segítse tagi tenyészeteit a stratégiai tervezésben, megmutatva a tenyészet erősségeit, lehetőségeit, továbbá rámutatva azon gyenge pontokra, melyek kritikusak lehetnek a hosszú távú, fenntartható gazdálkodás és a stabilitás szempontjából.

 A programban való részvétel természetesen önként vállalt és a három programpont külön-külön is választható, de feltétele egy külön megállapodás megkötése a Tag és az Alföldi Tej Kft. között!

 

A programról regionális gyűlések keretében bővebb felvilágosítást fogunk adni, előre láthatólag január utolsó hetében.

Kapcsolódó dokumentumok

Szarvasmarha-ágazati szeminárium sorozat programja  (Szarvasmarha-ágazati szeminárium sorozat programja.doc)